Username:  
Password:     
Register Help Member List Calendar View New Posts View Today's Posts Search

Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MU Legend otwarte beta-testy w listopadzie
Author Message
playerhot Offline
NewbiePosts: 1
Joined: 2017 Nov
Reputation: 0
Post: #1
MU Legend otwarte beta-testy w listopadzie

MU Legend - otwarte beta-testy w listopadzie

Firma Webzen ujawni?a ostateczny - miejmy nadziej? - termin startu globalnych otwartych beta-testów buy mu zen gry letter Legend. Ponadto zdradzono kilka innych ciekawostek.

Na pocz?tku lipca dowiedzieli?my si?, ?e we tend to wrze?niu rozpoczn? si? globalne beta-testy gry letter Legend. Dzi? firma Webzen poinformowa?a w przes?anej wiadomo?ci prasowej, ?e ich begin zaplanowano ostatecznie metal seven listopada. O przesuni?ciu terminu wiedzieli?my jednak ju? wcze?niej – deweloper zdecydowa? si? metal to, by zadba? o lepsz? jako?? produkcji. Koniec końców prace nicotinamide adenine dinucleotide ni? id? ca?kiem sprawnie. Twórcy pragn?c dotrzyma? nowego terminu, przy?pieszyli ?proces rozwoju, kontroli jako?ci i lokalizacji, skracaj?c go z trzech do zaledwie dwóch mu legend zen miesi?cy”.

wi?c raczej kolejnej obsuwy ju? nie b?dzie. Ponadto dowiedzieli?my si?, ?e twenty three wrze?nia przeprowadzony zostanie jeszcze jeden check obci??eniowy serwera, tym razem dla regionu amerykańskiego. Dodatkowo wystartowa?a nowa wersja oficjalnej strony, z której mo?ecie ju? pobra? klienta gry (zostanie on zaktualizowany w dniu rozpocz?cia otwartej bety), a poza tym firma pracuje nicotinamide adenine dinucleotide uruchomieniem konta letter Legend metal Facebooku, który b?dzie prowadzony w j?zyku polskim.

To by by?o metal tyle, je?eli chodzi o oficjalne komunikaty. Od siebie przypominamy, ?e letter Legend b?dzie sieciow? gr? z gatunku hack-and-slash. Gra oferowa? ma kilka zró?nicowanych klas postaci, które oczywi?cie b?dzie mo?na modyfikowa? – zarówno je?eli chodzi o wygl?d, jack i zdolno?ci. Ponadto w cheap mu legend zen produkcji pojawi si? kilka trybów PvP i PvE, w tym np. Tower of Endless, gdzie wyzwania b?d? szuka? wysokopoziomowi bohaterowie. Je?eli jeste?cie zainteresowani, to pami?tajcie, ?e Wasz sprz?t musi spe?nia? nast?puj?ce wymagania:BY https://www.playerhot.com/games/mu-legend/Golds here now... well done, so thanks!
2018-02-10 03:47 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply